Nieuws

ISO onderzoek: ISO-normen nu gebruikt in 175 landen

Elk jaar doet ISO onderzoek naar het gebruik van de meest belangrijke normen. Recent verscheen het rapport op basis van het laatste onderzoek, dat van 2007. daaruit blijkt dat het aantal landen waar ISO-normen zijn geïmplementeerd nog steeds toeneemt
Het bewijs, zo stelt Secretaris-Generaal Alan Brydan van ISO, dat ISO-normen essentiële instrumenten zijn voor de managers van deze wereld.
Werden in het verleden de gegevens voor het onderzoek opgevraagd bij de acccreditatie/instellingen )voor Nederland bijvoorbeeld de Raad voor Accreditatie’, bij dit onderzoek heeft men de gegevens voor het eerst direct aan de bron opgehaald± bij de certificerende instellingen. Het gevolg daarvan was dat voor sommige landen de aantallen naar beneden dienden te worden bijgesteld.
Het onderzoek maakt ook duidelijk dat het tempo van certificering daalde. Het was alsof men even de adme inhield. De verklaring die men bij ISO daar voor aanvoert is dat een groot aantal organisaties heeft gewacht op de (overigens zojuist verschenen) nieuwe editie van ISO 9001. Men denkt dan ook dat het tempo zich vanaf begin 2009 zal herstellen. Verder blijkt dat het steeds groter wordende aantal branche c.q. sectorvertalingen van de norm de groei van de aantallen uitgegeven ISO 9001certificaten heeft doen afnemen. Eind december 2007 waren er 951.486 ISO 9001:2000-normen verstrekt, een stijging van 6% vergeleken met 2006. De dienstensectoren nemen daarvan 32 procent voor hun rekening.