Nieuws

Waarden bepalen succes

Tweederde van de bedrijven en instellingen in Europa geeft aan dat het bewust hanteren van waarden significant bijdraagt aan het succes van hun organisatie. Succesvolle organisaties zijn vaker extern georiënteerd, gericht op de klant en de leefomgeving. Dat succes blijkt uit de winstgevendheid, het innovatieve vermogen en de mate van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een waarde is een diepgevoelde en gedeelde overtuiging die aangeeft hoe iedereen zich binnen de organisatie gedraagt en dient te gedragen. In 79% van de succesvolle organisaties zijn de waarden herkenbaar in de leiderschapsstijl en 63% van de medewerkers handelt in lijn met de gekozen waarden. De waarden zijn bovendien voor de omgeving goed herkenbaar, zowel in het gedrag van de medewerkers als in de projecten op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Deze organisaties lukt het beter hun waarden te vertalen naar met name hun klantrelatie-, personeels- en interne communicatiebeleid. Dat blijkt uit het eind 2006 gehouden onderzoek van ACE (Allied Consultants Europe) - een Europees samenwerkingsverband van organisatie-adviesbureaus in negen landen - onder 2.000 respondenten. In Nederland heeft organisatieadviesbureau Rijnconsult onderzoek verricht naar de rol van waarden in de bedrijfsvoering. In minder succesvolle organisaties toont slechts 34% van de managers de waarden in hun handelen en 27% van de medewerkers in het gedrag. Minder succesvolle organisaties geven aan vaker intern georiënteerde waarden te hanteren die samenhangen met het primaire proces en de interne cultuur. Opvallend in het onderzoek getiteld `Value-driven organisations: a European survey on performance and values' is dat kleinere organisaties vooral klantgerelateerde waarden belangrijk vinden, terwijl grotere organisaties met name medewerkergerelateerde waarden voorop zetten. Conclusie: Koop van kleine organisaties en ga werken voor grote.