Nieuws

Kennisplatform 'Watweetikvanmijnklant.nl' gelanceerd

Human Inference, marktleider op het gebied van oplossingen die de kwaliteit van gegevens verbetert, heeft samen met Atos Consulting, Capgemini, Accenture en Oracle een kennisplatform opgezet van waaruit men handreikingen wil doen om klantinformatie vanuit verschillende perspectieven te analyseren en te bespreken.
De opzet gaat uit van elke maand een thema. Dat wordt dan via onderzoek, onderzoeksresultaten, internet en bijeenkomsten centraal gesteld. Eind januari wordt van start gegaan met het thema 'De waarde van een geïntegreerd klantbeeld'. De bij dit thema behorende ontbijtsessie, die in Rijswijk wordt georganiseerd, is echter reeds volgeboekt. Voor februari staat dan op het programma: 'Het prijskaartje van slechte klantgegevens'. Verder zijn de thema’s tot en met juni reeds bepaald. Deze zijn achtereenvolgens: 'Weet u meer van de klant na de integratie?'; 'Geen relatie zonder juiste klantgegevens', 'Het effect van het bel-me-niet register'; en: 'Is mijn klant een risico?'  Meer informatie vindt u via www.watweetik vanmijnklant.nl