Nieuws

Managers zijn niet zichtbaar voor hun mensen

Nederlandse managers en teamleiders zijn te weinig aanwezig op 'de werkvloer'. Ze kennen hun mensen niet meer, weten niet wat er leeft en beseffen te weinig wat de invloed is van het informele circuit. Dat informele circuit is de belangrijkste succesfactor bij een verandertraject of nieuw project. Dat is de strekking van 'Heerlijk, de werkvloer op!', het nieuwe boek van Bert Overbeek (PS Publications, Zwolle, ISBN 978-90-9023815-9.).
'Geen projectontwikkelaar zal bouwtekeningen maken zonder de realisatie-omgeving te kennen; waarom doen we dat dan wel bij gedragsverandering?' vraagt de schrijver zich af. Juist in crisistijd, vindt hij, moet je bij dat soort vragen stil willen staan.
Leidinggevenden zijn te druk met zichzelf en met elkaar. Ze vergaderen zich suf, maken reizen naar buitenlandse opleidingsbureaus, nemen zitting in projectgroepen, hangen teveel rond bij hun computer en vergeten zichtbaar en bereikbaar te zijn.
Hierdoor verliezen ze hun effect als leidinggevende en dat is zeer lastig bij verandertrajecten en beleidsrealisatie. Maar ook in de alledaagse gang van zaken, waar slecht presterende medewerkers evenveel verdienen als de harde werkers. Leidinggevenden weten soms niet eens wie hard werkt en wie niet. 
'Heerlijk, de werkvloer op!' laat zien welke effecten de afwezigheid van management op medewerkers heeft. Het geeft bovendien praktische tips om dit patroon te doorbreken. Aan de hand van herkenbare voorbeelden die de schrijver heeft verzameld in dertig jaar ervaring met het bedrijfsleven.
Medewerkers en beleidsmakers staan nu nog te ver van elkaar af. Het boek laat management teams zien hoe je zoiets verandert, en de schrijver heeft de afgelopen jaren als trainer en coach veel management teams ondersteund.