Nieuws

Twynstra Gudde start nieuwe adviesgroep

Per 1 februari is bij Twynstra Gudde Adviseurs en Managers de nieuwe adviesgroep Business & Change van start gegaan. Business & Change is gevormd door de bundeling van twee bestaande adviesgroepen:  Business Performance & Change en Core Counsellors. Door de bundeling van de activiteiten, expertise en ervaring ontstaat een adviesgroep van ruim dertig professionals, gericht op het bedrijfsleven.
Business & Change wordt geleid door de partners Ferry Bezem, Joost van Dolderen, Paulien Huizenga en Rob Uyttewaal.
Business & Change helpt haar opdrachtgevers niet alleen om nieuwe ontwikkelingen te verkennen en nieuwe ambities te kiezen, maar ook om deze te concretiseren en daadwerkelijk te realiseren.
De groep is nieuw, de mensen en de stijl zijn vertrouwd: professioneel, betrokken en resultaatgericht.