Nieuws

Leidinggevende belangrijkste factor medewerkerstevredenheid

Nederlanders die in de zakelijke dienstverlening werken, zijn meer tevreden over hun werk dan een jaar geleden. Daarin leggen zij wel andere prioriteiten dan een jaar geleden. Respectvol samenwerken -- in 2007 nog op 1 in de top 10 van kernverwachtingen -- heeft plaatsgemaakt voor de toegankelijkheid van de leidinggevenden. Met het nakomen van afspraken door leidinggevenden op plaats 2 en vertrouwen in leidinggevenden op plaats 3 is er sprake van een forse verschuiving in de verwachtingen die medewerkers hebben van de relatie met hun werkgever. Dit blijkt uit het jaarlijkse nationale medewerkerstevredenheidsonderzoek van Integron.
De verschuivingen in de prioriteiten doen zich ook voor ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden (van 13 naar 5) en de waardering van medewerkers door leidinggevenden (van 17 naar 8). Afwisseling in het werk en respectvol samenwerken zijn in de ogen van medewerkers minder belangrijk geworden. In de waardering voor zowel de stijgende als de dalende criteria zijn de verschillen maar klein. De tevredenheid over de arbeidsvoorwaarden (van 6,8 naar 6,6) gaf de grootste verschuiving te zien.
Verder laat het onderzoek zien dat de loyaliteit van medewerkers is afgenomen. Minder medewerkers zouden hun bedrijf aanbevelen bij anderen (van 47% naar 43%), nog maar 38% is van plan over twee jaar nog bij dezelfde werkgever te werken (was 43% in 2007) en 29% zegt in 2008 bij een andere werkgever te hebben gesolliciteerd (was 24% in 2007).
Het nationale medewerkerstevredenheidsonderzoek geeft jaarlijks een beeld van de verwachtingen die medewerkers van hun werkgever hebben. Het onder 4.400 werknemers in elf branches uitgevoerde onderzoek laat zien hoe het gesteld is met de werkgever-werknemersverhouding en is daarmee een belangrijke graadmeter.