Nieuws

1 maart: Nationale Complimentendag!

Zondag 1 maart 2009 is het voor de 7e keer Nationale Complimentendag in Nederland. De dag waarvan het succes (in tegenstelling tot de commerciële Valentijns-, Secretaresse-, Moeder- of Vaderdag) niet gekocht kan- en mag worden! Iets wat goed uitkomt in een economische crisis! Op 1 maart gaat het namelijk om het bewust stilstaan bij wat er in jouw omgeving goed, in plaats van fout gaat. En de mensen die hiervoor verantwoordelijk zijn je waardering laten blijken. Voor vele landgenoten nog best nog een hele uitdaging, want complimenteren zit (nog steeds) niet echt in de volksaard van de Nederlanders.
Een gemiste kans met grote gevolgen!
“De diepste menselijke behoefte is de behoefte om gewaardeerd te worden” aldus William James (Amerikaanse psycholoog 1842 -1910) En hoe waar deze stelling is wijzen onderzoeken ons dagelijks uit. Het gebrek aan waardering is de nummer 1(!) reden waarom werknemers gedemotiveerd raken en ontslag nemen, vrijwilligers stoppen met hun belangrijke bijdrage aan onze maatschappij en het merendeel van de (privé) relaties stuk lopen.
'Alhoewel dit gemis natuurlijk niet met één dag ‘extra aandacht’ gecompenseerd kan worden, is het effect van een oprecht compliment langdurig. Het kan dus geen kwaad er eens een dag (wat langer) bewust bij stil te staan', aldus initiatiefnemer Hans Poortvliet.
Aangezien 1 maart dit jaar op een zondag valt (de familie- vrienden & vrijwilligersdag bij uitstek) stellen de initiatiefnemers voor juist deze groep mensen in 2009 eens extra in het zonnetje te zetten. Maar vergeet ook niet de vele werknemers die in het weekend actief zijn. Ook daar is een compliment natuurlijk net zo welkom.
Voor meer informatie en achtergronden over dit initiatief kijk op www.nationalecomplimentendag.nl.