Nieuws

INK-verbetercertificaat voor Brandweer Noord-Limburg

Vandaag is het INK-verbetercertificaat door de directeur van het INK (de heer Stassen) via de heer Bruls als voorzitter van de Veiligheidsregio Limburg-Noord uitgereikt aan Sjoerd van der Schuit, regionaal commandant brandweer. Dit in bijzijn van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheisregio en het personeel van het Regiobureau.
Medio 2008 heeft het Regiobureau Brandweer het zogenaamde Verbetercertificaat aangevraagd bij het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK). Zo’n certificaat is eigenlijk een onderscheiding op het gebied van kwaliteit en kwaliteitszorg.
Het INK heeft naar aanleiding van die aanvraag een documentenonderzoek en een audit bij het Regiobureau Brandweer uitgevoerd. Tijdens de audit zijn een groot aantal medewerkers van het Regiobureau geïnterviewd. Daarmee werd de werkpraktijk getoetst aan de informatie uit de documenten.
Op basis van het rapport van het auditteam heeft het INK bekendgemaakt dat het Regiobureau heeft voldaan aan de voorwaarden voor het verkrijgen van het Verbetercertificaat. Daarmee is het Regiobureau Brandweer tot nu toe de enige regionale brandweerorganisatie in het land die dit certificaat in ontvangst mag nemen.
Het INK is een onafhankelijke stichting, in 1991 opgericht op initiatief van het Ministerie van Economische Zaken onder de naam Instituut Nederlandse Kwaliteit. Sinds 2000 is de formele naam INK. Het INK ondersteunt organisaties, profit en non-profit, op weg naar excellente prestaties. Het INK helpt organisaties in topconditie te komen of te blijven.