Nieuws

Top Vijf maatregelen naar aanleiding van de economische crisis

ijna de helft van de bedrijven bezuinigt op zakenreizen en zakendiners. Een kwart van de bedrijven is dit nog van plan.
Een 45% heeft sinds de economische crisis een personeelsstop doorgevoerd en 19% is dit nog voornemens.
Op personeelsfeesten wordt door 38% van de bedrijven bezuinigd en 17% heeft dit in de planning.
Ongeveer 30% van de Europese bedrijven heeft het salarisbudget naar beneden bijgesteld en een kwart is dit nog van plan.
Een kwart van de bedrijven stelt minder geld beschikbaar voor trainingen en opleidingen, ruim 10% voert dit op korte termijn nog door.
Deze vijf maatregelen worden het meest toegepast in het bedrijfsleven, zo blijkt uit onderzoek van HR-adviesbureau Towers Perrin naar de maatregelen die bedrijven nemen in verband met de economische crisis. Aan het onderzoek werkten 203 (middel)grote ondernemingen mee in de EMEA-regio (Europa, Midden Oosten, Afrika), waaronder 78 Nederlandse bedrijven.
Suzanne Jungjohann, partner bij Towers Perrin: 'Vanwege al deze maatregelen lopen de bedrijven het risico dat juist hun meest talentvolle medewerkers als eerste overstappen naar concurrenten. Zo'n 60% van de ondernemingen geeft aan hierover bezorgd te zijn. Wij adviseren het geringe budget dat beschikbaar is heel selectief en gericht te investeren om juist de high performers en talenten te behouden. Daarbij valt te denken aan retentiebeloningen en specifieke opleiding- en ontwikkeltrajecten voor deze groep medewerkers. Voorwaarde daarbij is dat organisaties weten welke rollen en functies sleutelposities zijn en wie de talenten zijn.'
Ongeveer 10% van de ondernemingen overweegt zeer rigoureuze maatregelen, zoals het korten op salarissen en het verplicht laten opnemen van onbetaald verlof. Het reduceren van 10% of meer van het personeelsbestand is bij 15% van de ondernemingen reeds doorgevoerd of gepland. In totaal hebben er 203 unieke organisaties aan het onderzoek meegedaan. Het merendeel daarvan heeft data voor meerdere landen aangeleverd; er zijn in totaal 1.429 responsies geweest. Hiervan hebben er 81 betrekking op Afrika, 102 op het Midden-Oosten en 1.246 op Europa.