Nieuws

INK-jaarcongres op 24 november a.s.

Dit jaar vindt het INK-jaarcongres plaats op 24 november, de locatie is wederom het Congrescentrum Orpheus in Apeldoorn. Inmiddels tekenen de contouren van het programma zich steeds duidelijker af. Het zal niemand verbazen dat de gevolgen van de financiële, economische en sociale crisis ook iets is waar het INKI langzamerhand aandacht aan zal moeten besteden. Dat wordt bij dit congres gedaan door de vraag centraal te stellen of managementmodellen – zoals die van het INK – toegevoegde waarde kunnen leveren om als organisatie de storm (beter) te kunnen weerstaan. Ingevolge de slogan van het INK -- ‘voor organisaties in conditie’ -- denken wij die vraag bevestigend te kunnen beantwoorden op het congres.
Inhakend op de wensen van congresdeelnemers staat daarom de praktische toepasbaarheid van het vernieuwde INK-managementmodel centraal. ‘Hoe werkt het’ en ‘wat levert het op’ zijn de vragen die beantwoord moeten worden. Met veel verschillende praktijkvoorbeelden, maar ook met methoden die in de eigen praktijk van de congresdeelnemers toegepast kunnen worden.
Wie geïnteresseerd is doet er goed aan de opening van de inschrijftermijn in de gaten te houden. Want met 650 deelnemers en een gemiddelde waardering van 7,7 zal er ook dit jaar zeker opnieuw veel belangstelling voor de qua aantal beperkte hoeveelheid kaarten voor dit congres zijn.  
Voorzorgsbeginsel opgenomen in besluiten over nieuwe technologie.
Onzekerheden over risico's moeten expliciet benoemd worden in besluiten over nieuwe technologieën. Ook de uiteenlopende maatschappelijke zorgen moeten expliciet in de overwegingen van zo'n besluit opgenomen worden. Dat stelt het kabinet in reactie op de rapporten 'Onzekere veiligheid, verantwoordelijkheid rond fysieke veiligheid' van de WRR en 'Voorzorg met rede' van de Gezondheidsraad.
Beide rapporten bepleiten dat de klassieke risicobenadering van de overheid aanpassing behoeft. Die houdt in dat risico's op (natuur-) wetenschappelijke wijze berekend worden. Dit heeft ervoor gezorgd dat Nederland, ondanks ernstige rampen als in Volendam en Enschede, een hoog niveau van veiligheid heeft. Maar de benadering is niet toekomstbestendig. Risico's van nieuwe technologieën blijken vaak moeilijk in getallen te vatten. In de klassieke risicobenadering met z'n 'bij twijfel, niet doen'-principe kan dit leiden tot een rem op innovatie. De (natuur)wetenschappelijke inslag miskent daarnaast het toenemende belang van uiteenlopende zorgen in de samenleving voor besluitvormingsprocessen.
Daarom ziet het kabinet, in navolging van de twee raden, de voorzorgbenadering als meer toekomstbestendige strategie voor het omgaan met onzekerheden. Dit houdt in dat de overheid de samenleving vooraf mobiliseert bij besluiten met veel onzekerheid of maatschappelijke controversie. Zorgen worden serieus genomen, alternatieven verkend, onzekerheden op basis van ieders kennis en ervaring in kaart gebracht en verantwoording wordt publiekelijk afgelegd.
Bij het organiseren van voorzorg is maatwerk geboden. Daarom werkt het kabinet deze voorzorgbenadering voor een aantal onderwerpen uit. Deze lijst toont aan dat voorzorg haar weg reeds gevonden heeft in actuele besluitvormingsprocessen. Wettelijke verankering van voorzorg, zoals de raden bepleiten, rekent het kabinet echter onvoldoende meerwaarde toe.