Nieuws

Zakenreizen voor een groot deel onnodig

Onlangs is een onderzoek uitgevoerd onder zakenreizigers naar het nut van zakelijke reizen. De uitkomsten van dit onderzoek bevatten een voor bedrijven duidelijke boodschap: zakenreizen zijn in veel gevallen niet nodig en gaan ten koste van de effectiviteit van het bedrijf. Het onderzoek is uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksinstituut Ipsos MORI in opdracht van Tandberg, leverancier van producten en diensten voor visuele communicatie, onder 1.400 internationale zakenreizigers uit Nederland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Zweden en Italië. Van de ondervraagde bedrijven geeft 55 procent aan dat een deel van de zakenreizen niet nodig is, circa 15 procent van de Europese zakenreizigers vindt dat reizen hen minder productief maakt en 44 procent raakt er overstresst van. Andere punten die naar voren kwamen zijn: Verstoring balans werk en privé; en: Zorg voor het milieu. Een alternatief voor zakelijke reizen kan zijn: video-conferencing. Uit het onderzoek blijkt dat van degenen die video-conferencing hebben of de aanschaf overwegen, 32 procent verwacht dat het de work/life-balans zal verbeteren (Nederland 21 procent). Voor de meeste organisaties is het voeren van gesprekken en houden van vergaderingen via video voor een groot deel van de zakenreizen een goed alternatief. De technologie maakt het mogelijk om medewerkers face-to-face te laten communiceren, zonder tijd en veel geld te verspillen aan zakenreizen en het milieu te ontzien.