Nieuws

EA formeel erkend als officiële Europese accreditatie-infrastruc

De European co-operation for Accreditation (EA) heeft -- samen met de Europese Commissie (EC), de European Free Trade Association (EFTA) en nationale autoriteiten -- een aantal richtlijnen ondertekend, waarmee uitgewerkte regels en bepalingen zijn vastgelegd voor de toekomstige samenwerking. De ondertekening maakt deel uit van de formele erkenning van EA als de officiële accreditatie-infrastructuur in Europa.
Deze richtlijnen zijn tot stand gekomen als gevolg van het opnemen van de ‘EU Regulation 765/2008 on Accreditation and Market Surveillance’. Hiermee wordt een wettelijk raamwerk voor de levering van accreditatiediensten in Europa ingevoerd, wat van kracht zal worden per 1 januari 2010. De richtlijnen zullen de transparantie van accreditaties in Europa harmoniseren, versterken en verbeteren. Dit zal het vertrouwen in een open handelsmarkt verhogen en daarnaast de bescherming van fundamentele rechten van de Europese inwoners verbeteren.