Nieuws

Financiële dienstverleners onzorgvuldig met toptalent

Financiële dienstverleners lopen het risico hun toptalent te verliezen als gevolg van korte termijn planning en slechte communicatie. Dit blijkt uit onderzoek van internationaal recruitment- en interimbedrijf Badenoch & Clark onder meer dan 700 professionals bij banken en andere financiële dienstverleners in Europa.
De toegenomen werkdruk en lagere betaling van professionals in de financiële sector legt een zware druk op hen. Op korte termijn zal dit tot een verslechtering van de prestaties van financiële dienstverleners leiden. Op langere termijn kan zelfs een leegloop van talent optreden.
Greet Brosens, Executive Director Continental Europe van Badenoch & Clark: 'Slechts 49% van de werknemers is bekend met de algemene strategie van de organisatie. De andere helft is daardoor onzeker over de koers.'
Driekwart van de financiële dienstverleners is niet van plan nog meer te snijden in het personeelsbestand. En 40% is zelfs van plan meer mensen aan te nemen in de tweede helft van 2009.
Brosens: 'De enorme ontslaggolf lijkt te stagneren. Er is sprake van meer optimisme en hierdoor ontstaat meer vraag naar getalenteerde kandidaten. Het gaat dan vooral om professionals op het gebied van accounting en finance, bancaire diensten en compliance.'
Bijna de helft (47%) van werknemers in dienst van financiële dienstverleners werkt momenteel langere dagen vanwege een groeiende hoeveelheid werk en toegenomen verantwoordelijkheid. Er wordt maar liefst drie keer zoveel overgewerkt ten opzichte van vorig jaar. In meer dan driekwart (77%) van de gevallen gaat het om medewerkers die weken van 50 uur of meer maken, tegen 17% in 2007 en 26% in de herfst van 2008.
De toegenomen werkdruk wordt gecombineerd met een verslechtering van de arbeidsvoorwaarden. Bijna een vijfde (17%) van de medewerkers in de financiële sector heeft te maken (gehad) met een verlaging van het salaris, om in dienst te kunnen blijven en de werkgever te helpen de verslechterde omstandigheden het hoofd te kunnen bieden.