Nieuws

TNO: Bedrijven meldt u voor Kenniswerkersregeling

Onlangs heeft het kabinet de details bekend gemaakt van de regeling om kenniswerkers uit het bedrijfsleven tijdelijk te detacheren bij Grote Technologische Instituten (GTI's), universiteiten en TNO. TNO roept in het bijzonder alle MKB-ondernemingen op te bezien of zij voldoen aan de eisen van de regeling. TNO heeft voor MKB-bedrijven met vragen over de mogelijkheden om medewerkers bij TNO te detacheren, een apart e-mailadres geopend: KWR@tno.nl
TNO is al enige tijd in gesprek met een aantal grotere ondernemingen, maar er zijn binnen de regeling ook mogelijkheden voor kleinere en middelgrote hightech-bedrijven die vaak extra hard worden getroffen door de financiële crisis. Het met steun van de overheid tijdelijk detacheren van hun specialisten bij TNO kan de levensvatbaarheid en de uitgangspositie van de eigen onderneming substantieel verbeteren op het moment dat de economie weer aantrekt.
TNO heeft zich al begin dit jaar bereid verklaard de komende tijd gespecialiseerde kennisprofessionals tijdelijk op te nemen, mochten zij in de nabije toekomst niet aan ontslag ontkomen. Het gaat dan nadrukkelijk en uitsluitend om hooggekwalificeerde mensen, die al werkzaam zijn op vijf thema’s die TNO samen met de bedrijven en overheden heeft geïdentificeerd als maatschappelijk het meest urgent. Deze thema’s zijn:
* Energie - denk aan dunne filmzonnecellen en flexibele zonnecellen;
* Maatschappelijke veiligheid - zoals het waarborgen van privacy in relatie tot betere bewakingsmethoden, en privacy in een nieuwe informatiemaatschappij waarin internet een nog veel belangrijkere rol speelt dan nu;
* Mobiliteit - denk aan ‘smart roads’, ‘smart cars’ en hybride stadsvervoer;
* Intelligente zorg - gebruikmakend van robotica en monitoring; en
* Energiezuinige bouw.
Deze concentratie op inhoudelijke gronden is onvermijdelijk en de enige manier waarop extra financiële steun zich dubbel en dwars zal terug betalen in de toekomst. TNO beoogt op deze thematische terreinen voor Nederland een sterke concurrentiepositie op te bouwen ten opzichte van de ons omringende landen.
Het behoort tot de kerntaak van TNO toegepaste kennis te ontwikkelen voor het algemene belang. Dat schept verantwoordelijkheden. TNO omvat 4500 fte’s en vormt een van de tien grootste onderzoeksinstellingen van Europa. TNO beschikt over een uitgebreid netwerk van bedrijven en overheden. TNO wil niet alleen haar verantwoordelijkheid nemen, maar kan het ook.
Meer informatie op www.tno.nl en www.senternovem.nl/kenniswerkers