Nieuws

Klanten meer tevreden over re-integratiebedrijven

De klanttevredenheid over re-integratiebedrijven is het afgelopen jaar nog verder gestegen. Voor het eerst liggen alle gemiddelde scores boven de 7. Cliënten zónder werk waarderen re-integratiedienstverleners met een rapportrapport van 7,5. En cliënten mét werk geven dienstverleners een rapportcijfer dat gemiddeld net iets hoger is dan een 7,5. De opdrachtgevers van dienstverleners geven een rapportcijfer dat uiteenloopt van een 7,3 tot 7,7.
De verschillen in klanttevredenheid tussen de verschillende opdrachtgevers zijn niet meer zo groot als andere jaren en ligt gemiddeld ook iets hoger. Dat blijkt uit het vijfde jaarlijkse tevredenheidsonderzoek van Blik op Werk onder klanten van re-integratiebedrijven, interventiebedrijven, trainings- en scholinginstituten en arbodienstverleners.
Dit jaar hebben 181 dienstverleners deelgenomen. In totaal hebben 8198 cliënten en 759 opdrachtgevers van deze bedrijven een vragenlijst ingevuld over de dienstverlening in 2008.
Het aantal bedrijven dat dit jaar meedeed aan het tevredenheidsonderzoek was relatief laag. Vorig jaar deden er bijna 700 dienstverleners mee. Dat komt doordat bedrijven die opgaan voor het Blik op Werk Keurmerk maar één keer per twee jaar aan het klanttevredenheidsonderzoek hoeven deel te nemen. Klanttevredenheid is een belangrijke indicator voor het behalen van het Keurmerk.
Het Blik op Werk Keurmerk richt zich op dienstverleners die zorgen dat werknemers gezond blijven werken en/of die zorgen dat mensen zonder werk een baan vinden. Centraal in het Keurmerk staat de klant. Dienstverleners komen uitsluitend in aanmerking voor het Keurmerk wanneer hun klanten tevreden zijn over de geleverde dienstverlening (6,5 of hoger) en afspraken over hun prestaties met opdrachtgevers zijn nagekomen.