Nieuws

Benoeming Ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Mevrouw mr. drs. E. Slump is met ingang van 1 augustus a.s. benoemd tot plaatsvervangend directeur van de ‘Dienst Landelijk Gebied’ van het ministerie van Landbouw, Natuur, en Voedselkwaliteit (LNV). Zij volgt de heer ir. P.A. van den Tweel op, die deze functie tot 1 februari jl. heeft bekleed.
Erica Slump (44) studeerde publiekrecht en bestuurswetenschappen aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Vanaf april 2000 is zij werkzaam bij de ‘Dienst Regelingen LNV’ waar zij diverse functies heeft vervuld, laatstelijk die van manager Front office.