Nieuws

Koplopers bijeen voor duurzaam bouwen en 'C2C'

Op initiatief van de Provincie kwamen vertegenwoordigers van duurzame banken, architecten, projectontwikkelaars, woningcorporatie en bouwbedrijven eind juni bij elkaar om te bespreken hoe duurzaam bouwen en ‘Cradle-to-Cradle’ (C2C) in concrete projecten gerealiseerd kunnen worden.
De centrale thema’s van de overlegtafel waren: * het omzetten van belemmeringen in kansen;  * hoe kan men elkaar helpen bij lopende of nieuwe projecten en * de rol van de Provincie. 
Aan het eind van het constructieve overleg concluderen de deelnemers unaniem dat er een goede basis was gelegd voor het verduurzamen van bouwprojecten. Er werden elf projecten geïdentificeerd waarvoor de aanwezigen acties met elkaar opstellen en waarover in een volgend overleg zal worden gerapporteerd.
Limburg heeft intussen een koploperspositie in Nederland wat betreft het ontwikkelen van ‘Cradle-to-Cradle’-materialen en -producten. Ook bij gebiedsontwikkeling wordt ‘C2C’ steeds verder geconcretiseerd. Maar in de bouwkolom blijft duurzaam bouwen en ‘C2C’ achter. Door een overlegtafel bijeen te roepen van duurzame koplopers uit de totale bouwkolom, wil de Provincie komen tot goede voorbeelden waarmee kan worden aangetoond dat duurzaam bouwen meerwaarde betekent voor alle partijen die hierbij betrokken zijn. Aan deze eerst overlegtafel namen deel Wonen Limburg Vastgoedontwikkeling, BAM Utiliteitsbouw, Ves Reynders Design, architectenbureau Satijnplus, bureau Vandehoek-Coenegracht en Kromwijk, Imtech, Triodosbank, ASN-bank, bouwbedrijf Gubbels en de Hogeschool Zuyd.