Nieuws

Mensen met arbeidsbeperking aan het werk dankzij logo

Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekijkt samen met werkgeversorganisaties en andere belanghebbenden of bedrijven een symbool in hun vacatures kunnen zetten waaruit blijkt dat ze openstaan voor mensen met een arbeidsbeperking. Zo is voor mensen met een arbeidsbeperking onmiddellijk duidelijk dat ook zij kunnen solliciteren. Een sollicitant met een arbeidsbeperking zou dan altijd uitgenodigd moeten worden voor een gesprek, als hij of zij voldoet aan de functie-eisen.
Het logo is geïnspireerd op een soortgelijk symbool ‘Two Ticks’ (twee vinkjes) dat in Engeland een groot succes is. In Groot-Brittannië voeren inmiddels 8.000 bedrijven het symbool in hun vacatures en melden steeds meer bedrijven zich voor een ‘Two Ticks’-erkenning. Dat schrijft minister Donner aan de Tweede Kamer waarin hij aangeeft hoe werkgevers gestimuleerd worden om functies te creëren voor wajongers. In de brief staan meer maatregelen om werkgevers te stimuleren en te ondersteunen bij het in dienst nemen van wajongers. Zo kunnen werkgevers vanaf september door middel van een ‘adviesvoucher’ kosteloos advies krijgen over de mogelijkheden binnen hun bedrijf om wajongers een werkplek te bieden. De eerste ervaringen leert dat veel bedrijven daar gebruik van maken. Voor de voucher is voor de periode 2009 -2010 maar liefst 5,5 miljoen euro beschikbaar gesteld.
‘Het motiveert enorm dat er ondanks de crisis nog steeds werkgevers zijn die werkplekken voor wajongers willen creëren. Dat biedt kansen bij het extra investeren in een effectieve werkgeversbenadering’, schrijft minister Donner in de brief. Tot nu toe blijkt uit convenanten en afspraken in cao’s dat werkgevers bereid zijn wajongers aan te nemen. Werkgevers hebben na het Sociaal Akkoord van 25 maart jl. in 21% van de nieuwe cao’s afspraken gemaakt over wajongers. Daarvoor was dat nog 5%.
Het belangrijkste doel van de vernieuwing van de Wajong is jongeren met een beperking te ondersteunen bij het vinden en houden van een baan bij een reguliere werkgever. In de nieuwe regeling Wajong komt werk voorop te staan. Het Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen (UWV) zorgt daarbij zo nodig voor ondersteuning. In de huidige Wajong worden jongeren met een beperking al volledig arbeidsongeschikt verklaard op jonge leeftijd (vaak rond 18 jaar), terwijl ze nog volop in ontwikkeling zijn.