Nieuws

Topziekenhuizen onderzoeken medewerkerstevredenheid

Binnen een zestal Nederlandse topziekenhuizen is een groot onderzoek opgestart naar de tevredenheid van de medewerkers. De bedoelde topklinische ziekenhuizen gaven daartoe onderzoeksbureau SKB opdracht in kaart te brengen wat het welbevinden van de medewerker is. De topklinieken zijn namelijk van plan een duurzaam personeelsbeleid te gaan voeren. In dat beleid past het behouden van werknemers, maar ook het verbeteren van de werkomgeving zodat nieuwe talenten blijven. Het onderzoek moet de knelpunten in de huidige personeelsstrategie blootleggen.