Nieuws

Tien miljoen euro voor groene innovaties MKB

Om de effecten van de kredietcrisis te beperken voor de maakindustrie hebben Minister van der Hoeven (EZ) en Minister Cramer (VROM) € 10 miljoen extra vrijgemaakt voor duurzame innovaties.
EZ en VROM slaan hiermee twee vliegen in één klap. Door MKB-bedrijven te ondersteunen bij het ontwikkelen en toepassen van bijvoorbeeld hoogwaardig hergebruik, efficiëntere productieprocessen en schonere producten en diensten, krijgt niet alleen de economie een impuls. Tegelijk worden ook maatschappelijke vraagstukken op een innovatieve manier opgelost. Duurzame innovaties kunnen in toenemende mate gaan fungeren als een motor voor economische groei. Bijvoorbeeld doordat ze ook in het buitenland vermarkt worden.
Om het geld snel beschikbaar te krijgen voor het bedrijfsleven, wordt de
€ 10 miljoen ingezet als budgetverhoging van het bestaande programma
Milieu & Technologie dat SenterNovem voor de ministeries van VROM, EZ, LNV en V&W uitvoert. De € 10 miljoen wordt dit jaar en de aankomende twee jaren gespreid ingezet bovenop het reguliere subsidiebudget van Milieu & Technologie.
Het programma Milieu & Technologie is elk jaar overtekend. Dit jaar zijn er ook al veel aanvragen binnengekomen vanuit het MKB. Dankzij het extra geld kunnen tot 2011 naar schatting ruim 250 bedrijven extra ondersteund worden. Het programma is bedoeld voor MKB-bedrijven in de maakindustrie, van chemie tot bijvoorbeeld apparatenbouw en ondersteunt zowel technisch onderzoek als onderzoek ter voorbereiding van een geslaagde marktintroductie van milieuvriendelijke innovaties.