Nieuws

Variabele beloning zelden gekoppeld aan duurzaamheid

Er is dit jaar veel te doen geweest over bonussen in het bedrijfsleven. De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) is niet tegen een beloning, maar vindt wel dat bestuurders en senior managers van ondernemingen in hun beloning ook afgerekend moeten worden op de duurzaamheidsprestaties van die onderneming. Uit onderzoek van de VBDO blijkt dat bij slechts 1 op de 7 bedrijven de variabele beloning oftewel een bonus (deels) afhankelijk is van niet-financiële, duurzame criteria. Het onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van antwoorden die vertegenwoordigers van VBDO kregen op vragen die zij stelden tijdens aandeelhoudersvergaderingen. Tevens blijkt dat slechts 4 van de 52 onderzochte bedrijven doelen hebben gesteld voor CO2-reductie.
VBDO-directeur Giuseppe van der Helm stelt bedrijven handreikingen te willen geven.
‘Deze zomer zullen wij met een instrument komen dat bedrijven helpt de koppeling te maken tussen remuneratie en duurzaamheid. Uit de gesprekken die tijdens de aandeelhoudersvergaderingen zijn gevoerd, kwam naar voren dat het belangrijk is voor (beursgenoteerde) bedrijven om duurzaamheid in meetbare targets te kunnen uitdrukken.’