Nieuws

Eén miljoen euro voor certificering visketen

Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stelt 1 miljoen euro beschikbaar voor het stimuleren van certificering binnen de visketen. Zij ondersteunt hiermee het certificeren van milieuvriendelijke productiemethoden. De subsidieregeling is opengesteld van 1 september tot en met 31 december 2009. De helft van het bedrag wordt gefinancierd door de Europese Unie met behulp van het Europees Visserijfonds.
Minister Verburg wil verduurzaming van de visketen stimuleren. Certificering van vis en schelpdieren kan een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame visserij. Daarom ondersteunt zij het bedrijfsleven bij certificeringstrajecten. Met de financiële ondersteuning kunnen ondernemers bijvoorbeeld de beoordeling door een certificeringsinstantie bekostigen. De certificering zelf wordt niet door de overheid uitgevoerd, maar door een derde, onafhankelijke partij.
Het certificeringstraject en de onafhankelijke certificeringsinstantie moeten voldoen aan de richtlijnen van de Food en Agriculture Organization (FAO) van de Verenigde Naties. Het Marine Stewardship Council (MSC) is een voorbeeld van een certificeringsprogramma dat voldoet aan de richtlijnen van de FAO.
Samenwerkingsverbanden van visserijondernemingen en ook beroepsorganisaties kunnen een aanvraag indienen. Het budget wordt verdeeld op volgorde van ontvangst van volledige aanvragen. De regeling is van toepassing op milieuvriendelijk gevangen vis of milieuvriendelijk gekweekte schelpdieren in de zee-, kust- of binnenwateren. Minister Verburg hoopt met de subsidieregeling minimaal tien certificeringstrajecten een steuntje in de rug te kunnen geven.
Geïnteresseerden kunnen een formulier downloaden van www.minlnv.nl/loket.