Nieuws

Nieuwe Goldratt: De Keuze

Na de bestsellers 'Het doel', 'Het is geen toeval' en 'De zwakste schakel' gaat Eliyahu Goldratt in zijn nieuwe boek 'De Keuze' het gesprek aan met zijn dochter Efrat, een organisatiepsycholoog. Deze boeiende gesprekken geven haar – en daarmee ook de lezer – inzicht in zijn inspirerende gedachtegoed. De keuze legt fundamenten bloot van Goldratt's filosofie en geeft zo stof tot nadenken.
Eliyahu Goldratt is bij miljoenen lezers een begrip als wetenschapper, leermeester en managementgoeroe. Zijn zogeheten Theory of Constraints (TOC) wordt tegenwoordig op vrijwel elke business-opleiding en bij elke MBA-leergang gedoceerd. Duizenden bedrijven en overheidsinstellingen over de hele wereld passen het toe. TOC is met succes in praktijk gebracht op vrijwel elk gebied van menselijke inspanningen, van het bedrijfsleven tot de gezondheidszorg en het onderwijs.
Behalve de melding van de nieuwe Goldratt (verschenen bij Het Spectrum), kunnen we ook melding maken van een bezoek van de man aan Nederland. Want op van 15 tot 17 oktober is de man aanwezig op het congres TOC takes flight – The First European TOC Results Conference in het Amsterdamse Mövenpick Hotel (zie ook http://www.tocico.eu).