Nieuws

Inzet MVO-ondernemers onmisbaar voor duurzaam Nederlands bedrijf

Ruim 60 deelnemers aan het initiatief 'MVO, dat doe je zó!' hebben zich belangeloos ingezet om ondernemers op weg te helpen met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Samen hebben zij 99 activiteiten aangemeld, waarmee circa 10.000 mensen zijn bereikt.
'MVO-ondernemers spelen een concrete en onmisbare rol in de verduurzaming van het Nederlandse bedrijfsleven!', aldus Frans van Steenis, algemeen directeur van Kamer van Koophandel Nederland. Tijdens de Nacht van de Duurzaamheid overhandigde Van Steenis de resultaten van het initiatief 'MVO, dat doe je zó!' aan Willem Vermeend met het verzoek de positieve uitwerking van dit pilotproject verder uit te dragen binnen het bedrijfsleven en de politiek.
In aanloop naar die Dag van de Duurzaamheid (9.9.9) riep Kamer van Koophandel Nederland -- samen met MVO Nederland en andere partners -- alle MVO-ondernemers in Nederland op hun kennis en ervaring te delen met andere bedrijven om deze zo op weg helpen met maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Via de projectsite www.kvk.nl/mvodatdoejezo maakten 62 bedrijven en organisaties hun inspanningen kenbaar. De deelnemers hebben zich onder meer ingezet door het geven van presentaties, door gesprekken aan te gaan met hun leveranciers en door op bezoek te gaan bij collega-bedrijven in de regio of branche. Diverse adviesbureaus hebben gratis adviesuren beschikbaar gesteld.
Volgens van Steenis 'draagt deze praktische aanpak -door ondernemers voor ondernemers- bij aan de acceptatie dat met MVO omzet en winst kan worden gemaakt of dat de huidige bedrijfsresultaten op een duurzame manier kunnen worden bereikt'.
Recent onderzoek van EIM ('Economische tegenwind van invloed op duurzaam ondernemen in het MKB?', EIM 24 juni 2009) geeft aan dat circa 40% van het Nederlandse MKB meer informatie wil ontvangen over duurzaam ondernemen van koplopers in de eigen sector of branche. Ook hieruit blijkt dat MVO-ondernemers een belangrijke rol kunnen spelen in de ontwikkeling van MVO in het Nederlandse bedrijfsleven.