Nieuws

Aantal duurzame innovaties MKB stijgt snel

Het aantal ondernemers dat investeert in duurzame innovaties is de afgelopen vijf jaar met 200% gestegen. Toch gaat het hierbij om nog maar een klein aandeel van de in totaal 20.000 bedrijven die Syntens jaarlijks helpt om beter en sneller te innoveren. Maar de verwachting is dat dit de komende jaren alleen maar zal groeien.
'Duurzaamheid is een belangrijke voorwaarde om te ondernemen. Wie niet inspeelt op de behoefte aan duurzaamheid bij zowel leveranciers als bij klanten en eigenlijk alle stakeholders, zal het moeilijk krijgen ten opzichte van de concurrenten,' aldus Piet van Staalduinen, algemeen directeur Syntens.
Syntens grijpt de Maand van de Duurzaamheid (september) aan om meer aandacht te vragen voor dit belangrijke thema. Speciaal voor MKB-ondernemers is de Duurzaamheidscan ontwikkeld om snel en eenvoudig, kansen op het gebied van duurzaamheid in kaart te brengen. Aan de hand van 37 vragen krijgt de ondernemer een goed beeld van zijn kansen op het gebied van duurzaamheid. De duurzaamheidscan brengt niet alleen in kaart hoe duurzaam de onderneming is. Veel belangrijker is dat de ondernemer inzicht krijgt hoe de concurrentiepositie kan worden verbeterd door duurzaam te innoveren.
'Om ondernemers op basis van de uitslag verder te helpen, hebben we momenteel twintig adviseurs die speciaal zijn opgeleid om bedrijven te helpen verduurzamen. Binnenkort komen daar nog eens dertig adviseurs bij,' vertelt Van Staalduinen. Volgens de algemeen directeur van Syntens is het voor ondernemers wenselijk de mogelijkheid om te verduurzamen zo snel mogelijk concreet in beeld te brengen. 'Na een duurzaamheidscan is het voor ondernemers belangrijk om heel concreet te kunnen bepalen welke stappen zij kunnen zetten op het gebied van duurzaamheid.'
Om ondernemers te stimuleren duurzaam te innoveren heeft Syntens een landelijke campagne ontwikkeld. Naast de Duurzaamheidscan is er een radiocampagne gestart en wordt een direct marketingactie ingezet. De duurzaamheidscan is beschikbaar via de website www.syntens.nl. Na het invullen van de Duurzaamheidscan ontvangt de ondernemer het boek ‘Ben er morgen nog’. Een praktisch werkboek over duurzaam innoveren. De campagne loopt nog het gehele jaar door.