Nieuws

Vertrouwenslijn ondersteunt bij bedreiging en intimidatie

Sinds begin deze maand kunnen volksvertegenwoordigers en andere politieke ambtsdragers, zoals burgemeesters en wethouders, via een vertrouwenslijn ondersteuning krijgen bij het omgaan met bedreiging en intimidatie. Dat maakte minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) onlangs bekend tijdens het jaarcongres van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters te Wassenaar. Uit onderzoek van BZK blijkt dat 69% van de burgemeesters en wethouders en 49% van de gemeenteraadsleden in 2008 te heeft gehad maken met geweld, intimidaties of bedreigingen. Ter Horst vindt dit onacceptabel. Zij wil dat bestuurders ongehinderd hun werk kunnen doen.
In een situatie van bedreiging of geweld kan het uitkomst bieden als men een beroep kan doen op discrete professionele en collegiale ondersteuning. Via de vertrouwenslijn komt men in contact met een ervaren vertrouwenspersoon, die een eerste advies geeft. De vertrouwenspersoon kan de beller – indien nodig - in contact brengen met een collega-bestuurder, ervaringsdeskundige of vakinhoudelijke deskundige.
De vertrouwenslijn wordt beheerd door de Stichting M, die ook de tiplijn Meld Misdaad Anoniem beheert. Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en de Wethoudersvereniging ondersteunen het initiatief.
Uit onderzoek dat in 2007 door BZK is gehouden (‘Ongewenst gedrag besproken’) kwam naar voren dat 59% van de burgemeesters en wethouders en 41% van gemeenteraadsleden in het voorafgaande jaar te maken hadden met ongewenst gedrag. De recente cijfers zijn afkomstig uit een onderzoek dat in oktober 2009 aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.