Nieuws

Nieuwe gedragscampagne 'Veiligheidsbewustzijn op werkvloer'

Deze maand startte een nieuwe campagne van stichting Consument en Veiligheid, specifiek gericht op veiligheid op de werkvloer. Werken op hoogte, met machines en met heftrucks zijn werkzaamheden waarbij de meeste ongevallen gebeuren. Maar veiligheid verbeteren of bespreekbaar maken is, niet gemakkelijk. Daarom wordt nu Alerta geïntroduceerd: de beschermengel van werkend Nederland.
Bedrijven hebben veel aandacht voor het voorkomen van ongevallen op de werkvloer. Niet alleen de melding bij de Arbeidsinspectie, het ziekteverzuim en het persoonlijk leed houden hen bezig. Het bieden van een veilige werkomgeving aan medewerkers heeft in veel bedrijven prioriteit. Preventiemaatregelen worden uiteraard getroffen, maar wat vooral nodig blijkt te zijn is een gedragsverandering.
Consument en Veiligheid deed onderzoek naar de voornaamste oorzaken van onveilig gedrag, en hoe dit verbeterd kan worden. Werkgevers en werknemers zijn gevraagd waar een veiligheidscampagne aan zou moeten voldoen om effect te hebben. Een gedragscampagne moest vooral niet belerend zijn en moest langdurig ingezet kunnen worden in iedere branche, zonder dat het te veel tijd in beslag nam. Aan de hand van die uitkomsten ontwikkelde Consument en Veiligheid een gedragscampagne met Alerta, de beschermengel van werkend Nederland. De uitdrukking ‘Ik had vast een beschermengel op mijn schouder’, is bij iedereen bekend, want hoe vaak ging het net goed? Deze beschermengel maakt duidelijk dat je altijd alert moet zijn op het werk, omdat zij er niet 24 uur per dag is. Ook zij heeft koffiepauze, verslaapt zich of is op vakantie.
Bij de campagne horen materialen, die langdurig binnen het bedrijf kunnen worden gebruikt om de veiligheidsboodschap telkens op een andere, verrassende manier te herhalen. Het basispakket wordt gratis ter beschikking gesteld door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid via www.veiligheid.nl/alerta. Bedrijven kunnen de campagne starten met behulp van dit basispakket en kunnen bijbehorende materialen bestellen om de campagne structureel in te zetten in hun bedrijf. De campagne kan zonder veel inspanning effectief worden uitgevoerd.