Nieuws

Nieuwe ondernemers hebben andere motivatie

De groei van het aantal zelfstandige ondernemers is ondanks de recessie nog niet gestopt. Wel verandert de motivatie van de nieuwe ondernemers. Zo blijkt uit het jaarlijks onderzoek naar de startmotieven van ZZP’ers door de redactie van de ZZP Gids. De redactie ziet de kansen voor het zelfstandig ondernemerschap nog steeds als positief.
 Tot begin 2008 bleek dat vrijheid en de mogelijkheid meer geld te verdienen de belangrijkste startmotieven waren. In 2009 is die motivatie drastisch gewijzigd, mensen starten een bedrijf omdat ze weinig kans denken te hebben op de arbeidsmarkt. Ook de beginsituatie van starters is anders, in 2007 en 2008 gaven mensen hun baan op om voor zichzelf te beginnen. Als het eigen bedrijf niet zou lukken was de kans op een nieuwe baan nog redelijk groot. Nu starten veel mensen een eigen bedrijf vanuit een parttime baan of vanuit een re-integratietraject.
De politiek heeft het ondernemerschap ook met fiscale regelingen gestimuleerd. Startersaftrek, MKB-vrijstelling en het veranderde urencriterium zijn daar de belangrijkste voorbeelden van. Een belangrijk obstakel voor het starten van een eigen bedrijf blijft echter nog het ontbreken van een vangnet. Werknemers krijgen een uitkering als ze ontslagen worden, wie stopt met ondernemen heeft daar geen recht op.
De stijgende werkloosheid zal het komend jaar leiden tot een nieuwe golf van ondernemers. Verwacht wordt dat het UWV en re-integratiebureaus het druk gaan krijgen met het begeleiden van startende ondernemers. De praktijk leert dat de kwaliteit van deze ondernemers minstens zo goed is als die van andere starters. Wie via deze weg ondernemer wil worden kan wel terugvallen op een ww-uitkering.
Motivatie en marktinzicht zijn de belangrijkste voorwaarden voor ondernemerssucces. Het maakt niet uit of dit ‘negatieve motivatie’ is (als ik niet onderneem heb ik niets te eten) of ‘positieve motivatie’ (ik heb een geweldig idee ik wordt rijk). Als je maar gemotiveerd bent.
Daarnaast zijn kennis van wetten en ondernemersvaardigheden onontbeerlijk.
Een andere factor is de markt. Bedrijven die net ontslagrondes achter de rug hebben zullen bij een aantrekkende economie niet snel vast personeel aannemen maar eerder ZZP’ers inhuren. Daarnaast biedt de vergrijzing ook enorme mogelijkheden, de vraag naar arbeid lijkt de komende jaren voldoende.
De nieuwe ZZP Gids speelt in op de veranderende starter, in de nieuwe vijfde druk worden verschillende manieren benoemd om te starten met hulp van de overheid. Voor meer informatie zie www.publimix.nl.