Nieuws

Goede voortgang in kwaliteitsverbetering rijksdienst

Centraal in de vierde voortgangsrapportage Vernieuwing rijksdienst staat de verhoging van de kwaliteit van de rijksdienst. Minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de voortgangsrapportage namens het kabinet aan de Tweede Kamer gezonden. Voor het verhogen van de kwaliteit worden binnen de rijksdienst vele departementale en interdepartementale verbeterprojecten uitgevoerd. Uit de voortgangsrapportage spreekt optimisme over de kwaliteit van de overheid. De resultaten van de projecten zijn over het algemeen bevredigend.
Goede voortgang wordt geboekt bij de bedrijfsvoering, de communicatiefunctie, de financiële functie en ook bij de reductie van de administratieve lasten. Hier zijn forse stappen gezet bij projecten als gezamenlijke huisvesting van departementen, de invoering van de rijkspas, de totstandkoming van het nieuwe rijkslogo, de invoering van een centrale communicatiepool en een nieuw subsidiekader voor rijkssubsidies.
Apart onderdeel van het Programma Vernieuwing Rijksdienst is het starten en voeren van een discussie over de overheid en ambtenaar van de toekomst. In de komende maanden wordt een serie discussies gehouden zowel binnen de overheid als daarbuiten om te werken aan de overheid die de nog onbekende maar ongetwijfeld grote uitdagingen van de toekomst adequaat aan kan.