Nieuws

Ketenscope gelanceerd; Eerste transparante gemeente een feit!

In Rotterdam is onlangs de Ketenscope gelanceerd. Op deze website kunnen gemeenten inzichtelijk maken welke nieuwe dienstverleningsprocessen en -kanalen binnen de gemeente in ontwikkeling en ook al in uitvoering zijn. De gemeente Rotterdam is de eerste gemeente die hiermee is gestart. Maar liefst 31 ketens zijn in deze gemeente opgespoord. Ketens zijn samenwerkingsverbanden die dwars door organisaties heenlopen. Ze zijn georganiseerd rond maatschappelijke problemen (zoals overlast en mensenhandel) of vragen van burgers (bijvoorbeeld over ondernemen of regels).
Ketensamenwerking is een andere manier van organiseren die vertrekt vanuit (signalen van) de burger, die professionals meer ruimte geeft om kwaliteit te leveren in teams en die concrete resultaten oplevert. ICT wordt daarbij ingezet voor slimmere werk- en leerprocessen tussen partners. Het unieke aan ketensamenwerking is dat het niet kan worden opgelegd. Zo zijn alle 31 ketens in Rotterdam zijn vanaf de werkvloer ontstaan. Dit eigen initiatief is belangrijk voor het ontstaan van vertrouwen en het kunnen aansluiten bij wat in de praktijk nodig is. Het Rotterdamse College van B & W stimuleert de ontwikkeling van ketens middels een tweejaarlijkse Ketentrofee en nu dus ook via de Ketenscope.
De Ketenscope laat niet alleen een kaart zien van samenwerkingsinitiatieven in de gemeente. Het is ook een community waar professionals vragen kunnen stellen of ideeën kunnen uitwisselen. De komende maanden worden andere gemeenten uitgenodigd om mee te gaan doen. De Ketenscope is een initiatief van de gemeente Rotterdam en het Platform Ketens & Netwerken.