Nieuws

Ruim half miljard voor lokaal milieubeleid

Provincies, gemeenten en waterschappen steken ruim 500 miljoen euro in lokaal klimaatbeleid. Dat staat in het Groen Akkoord, dat vertegenwoordigers van de bestuurslagen ondertekenden met minister Jacqueline Cramer (Ruimte en Milieu).
De lokale initiatieven zijn van groot belang om de uitstoot van CO2 terug te dringen. De aard en omvang van de initiatieven lopen uiteen. Zo zijn er gemeenten die hun straatverlichting vervangen door duurzame lampen. Ook zijn er lokale subsidies voor zonnepanelen, groendaken en isolatieprojecten. Met het Groen Akkoord laten de verschillende overheden zien dat zij zich inzetten voor een sterkere economie en een beter klimaat.
Aan het Groen Akkoord nemen 59 gemeenten deel voor in totaal 294 miljoen euro. Acht provincies investeren samen ruim 145 miljoen euro. Elf waterschappen participeren voor in totaal ruim 68 miljoen euro.
Het Groen Akkoord komt bovenop de duurzame investeringen die het kabinet afgelopen april aankondigde in het kader van de crisisaanpak.