Nieuws

Aandacht voor duurzaamheid en digitalisering groeit bij gemeente

Steeds meer Nederlandse gemeenten vinden duurzaamheid van huisvestiging belangrijk. Dit blijkt uit het twaalfde onderzoek ‘Facilitaire Kengetallen Gemeenten’ van Capgemini Consulting. In het rapport, waarin onderzoek naar het onderdeel duurzaamheid in nauwe samenwerking met bbn adviseurs is uitgevoerd, komt ook naar voren dat beleidsdoelstellingen met betrekking tot duurzaamheid niet altijd in concrete acties worden vertaald. Verder blijkt dat investeren in digitalisering zijn vruchten afwerpt: de kosten voor het implementeren van documentmanagement zijn lager dan gemiddeld bij gemeenten waar digitalisering is geïmplementeerd.
Gemeenten vinden, net als vorig jaar, duurzaamheid van huisvesting belangrijk. Een ruime meerderheid van de respondenten (69%) heeft beleidsdoelstellingen op het gebied van duurzaam bouwen geformuleerd. Dat het nodige nog gedaan moet worden, blijkt uit het feit dat nog niet alle respondenten het klimaatakkoord hebben vertaald in concrete doelstellingen. Een aantal gemeenten heeft überhaupt geen doelstellingen geformuleerd. Wel blijkt dat grote en stedelijke gemeenten vaker beleidsdoelstellingen hebben geformuleerd dan middelgrote gemeenten. Bij grote- en stedelijke gemeenten heeft 71% beleidsdoelstellingen geformuleerd, bij middelgrote gemeenten is dit 60%.
Op de vraag of de respondenten het voornemen hebben om wijzigingen in de huisvestingssituatie aan te brengen, blijkt dat 67% van de respondenten dit binnen nu en vijf jaar van plan zijn. Kortom, er liggen voldoende kansen om op het gebied van duurzaamheid en milieu veel verbeteringen te realiseren.
Opvallend in het onderzoek is verder dat de kosten voor documentmanagement lager zijn bij gemeenten waar de digitalisering is geïmplementeerd. De werkplekkosten bij een gemeente waar het digitaliseringsbeleid is ontwikkeld zijn €2.451,- terwijl de kosten bij een gemeente waar het digitaliseringsbeleid niet is ontwikkeld ruim €3.399,- per werkplek bedragen. Frappant is dat het onderdeel documentreproductie binnen dit thema geen afname in hoeveelheden en kosten laat zien. Minder papier in document georiënteerde organisaties lijkt dan ook ver weg.

Meer informatie vindt u ook op www.bbn.nl.