Nieuws

Werkgevers ervaren meerwaarde van divers personeel

Werkgevers in het midden- en kleinbedrijf met een gemengde etnische samenstelling van hun personeelsbestand ervaren economische meerwaarde. Dit blijkt uit een onderzoek van TNO dat in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het eerst ervaringen met etnische diversiteit in het MKB in de praktijk in kaart brengt.
Het onderzoek laat zien dat het midden- en kleinbedrijf steeds meer doordrongen is van het – economische -- belang van een divers personeelsbeleid. Dat is niet alleen goed voor de winstgevendheid, maar ook om bedrijven een goede afspiegeling van de samenleving zijn.’
TNO keek naar de ervaringen van twaalf MKB-bedrijven met autochtone en allochtone werknemers. De ondervraagde ondernemers vinden de verschillende culturele en etnische achtergronden gunstig voor hun bedrijf. Als voordelen geven zij onder meer aan: het beter benutten van de arbeidsmarkt, het vinden van een grotere afzetmarkt en een betere bedrijfsvoering. Dit levert de bedrijven meer winst op, groei in personeel en besparing op werving of op inzet van een uitzendbureau. Een divers samengesteld personeelsbestand kost volgens de ondernemers geen extra geld. Voorwaarde is wel dat zij een goed personeelsbeleid voor het gehele personeel voeren.
Het rapport ‘De meerwaarde van diversiteit; goed voor de business’ bevat een checklist waarmee iedere ondernemer zelf kan vaststellen wat de meerwaarde van diversiteit voor zijn bedrijf kan zijn en welke randvoorwaarden daarbij horen.
De economische meerwaarde was, veelal in het buitenland, theoretisch al eerder aangetoond in wetenschappelijke modellen en experimenten. Het ontbrak nog aan goed onderbouwde gegevens uit de praktijk van het Nederlandse bedrijfsleven.