Nieuws

Bedrijven houden rekening met meer ontslagrondes

De economie toont weliswaar tekenen van herstel, maar desondanks verwacht 62 procent van ondervraagde bedrijven in een onderzoek van adviesbureau Towers Watson in 2010 te moeten snijden in het personeelsbestand. Bij ruim eenderde van deze bedrijven wordt in de plannen voor dit jaar zelfs rekening gehouden met een afslanking van 10 procent of meer. Dit wijst erop dat de nasleep van de recessie de Nederlandse arbeidsmarkt opnieuw zou kunnen treffen.
Aan het onderzoek van Towers Watson namen HR-managers van 34 grote (meer dan 10.000 mensen) en middelgrote bedrijven deel. Van de respondenten gaf 44 procent aan in 2009 al gericht in het personeelsbestand te hebben gesneden om het bedrijfsresultaat te verbeteren. Als dit percentage wordt afgezet tegen de 62 procent van de bedrijven die in 2010 ontslagen voorziet, zou dit erop kunnen wijzen dat nog meer bedrijven dan in 2009 over zullen moeten gaan tot ontslagen.