Nieuws

Aanpassingsvermogen ondernemers groeit

Ondernemers passen zich steeds beter aan, aan de veranderde economische omstandigheden. Dit blijkt uit de Conjunctuurenqu(ee) Nederland over het eerste kwartaal van 2010. Zo hoeven steeds minder bedrijven maatregelen te nemen om de crisis het hoofd te bieden. Ook ervaart de ondernemer steeds minder belemmeringen in de bedrijfsvoering, hoewel het recente winterse weer -- vooral in de bouw -- nog roet in het eten gooide. Over de winstgevendheid is de ondernemer steeds minder negatief. Ook over de werkgelegenheid is hij veel minder somber dan in 2009. Uit deze ontwikkelingen blijkt dat de eerder genomen (kosten)maatregelen hun vruchten beginnen af te werpen. De CPB-prognose voor 2010 onderstreept dit: zij verwacht een economische groei van 1,5 procent. Frans van Steenis (algemeen directeur KvK): ‘De ondernemers in Nederland krabbelen weer een beetje op, maar blijven nog op hun hoede. Het is vooral belangrijk dat het vertrouwen van de consumenten weer gaat toenemen. Dan gaan ondernemers weer investeren en gaat het vliegwiel weer draaien’.