Nieuws

Bestuurmodellen kunnen crises niet voorkomen

Mensen moeten waken voor het idee dat bepaalde bestuursmodellen crises kunnen voorkomen. Aan het woord is Peter Elverding, lid van de raad van bestuur van DSM, en aanhanger van het Rijnlandse managementmodel.

Elverding is wel van mening dat het huidige systeem ervoor gezorgd heeft dat banken en verzekeraars een overmaat aan schuld in de maatschappij hebben kunnen duwen. Weliswaar is die schuld overgenomen door de overheid, maar ook deze moet er ooit vanaf. Wat dat betreft is het proces van deleveraging nog niet eens echt op gang gekomen, wat echter onverlet laat dat het hele systeem nu eenmaal gebaseerd is op de creatie van bellen - dat is inherent aan kapitalisme. Wordt ergens geld aan verdiend, dan stapt iedereen in, gaat het een tijdje goed en klapt ten slotte de bel.

Wat betreft de herstructureringsplannen van de Europese Commissie voor banken die staatssteun hebben gehad, vindt Elverding het vreemd dat er spelregels worden opgesteld nadat de wedstrijd is gespeeld. De betrokken banken wisten dus niet wat de consequenties van de steun zouden zijn. Er is een groot verschil tussen Europa en de VS: kijkt men in de VS vooruit, in Europa wordt vooral achterom gekeken en wordt naar schuldigen gezocht. En dat schaadt de financiële sector.