Nieuws

Duurzaamheid centraal in ‘Derde Industriële Revolutie̵

Volgens een rapport van ING wacht ons een Derde Industriële Revolutie waarin duurzaamheid de nieuwe standaard zal zijn. Voedingsmiddelenbedrijven die de komende vijf jaar het beste in staat zijn om prijsschommelingen van voeding en energie te beperken zullen de winnaars zijn, aldus het rapport.

Ook dienen ondernemingen in de sector Fast Moving Consumer Goods (FMCG) zich aan te passen aan de explosieve bevolkingsgroei en democratische verschuivingen die zich de komende jaren zullen gaan voltrekken. Dit zal leiden tot ander koopgedrag en andere voorkeuren. Een groeiende groep consumenten kiest voor een duurzame leefstijl. Ze vragen van bedrijven de levering van verantwoord geproduceerde producten. De ING noemt dit in zijn rapport The Third Industrial Revolution ‘consumer reset’. De veranderende consumentenvoorkeuren zorgen voor een revolutie in marketing.

Duurzaamheid is ook gewoon een noodzakelijk kwaad, zo maakt het rapport duidelijk. Het is van belang dat ondernemingen hun waardeketen aanpassen aan de (toekomstige) schaarste van water, voeding en energie. Dit betekent het duurzaam inkopen van grondstoffen en productiemiddelen, wat weer van belang is voor de merkwaarde, kostenniveaus en marges.

Schaarste van grondstoffen en economische en politieke crises maken dat er een verschuiving van macht plaatsvindt naar de opkomende markten. Van deze ontwikkeling zullen bedrijven profiteren die duurzaam produceren en hun kennis hierover overdragen aan de regio’s waar ze actief zijn, de zogenoemde multi-committed companies (mcc’s). Die zijn volgens het analistenrapport van ING beter in staat dan overheden om de Derde Industriële Revolutie te starten, een van ’reële en duurzame groei’.