Nieuws

Brandveiligheidscongres over risicoregistratie

Tijdens het onlangs gehouden Nationaal Brandveiligheidscongres 2010, met als thema ‘Bewust omgaan met risico’s’, is gesproken over de mogelijkheden van een risicobenadering in de regelgeving. Sprekers kwamen vanuit het onderwijs, de adviespraktijk, de brandweer en de overheid. Onder leiding van Felix Rottenberg concludeerden de aanwezigen dat een omslag van denken in effecten en regels naar denken in risico’s noodzakelijk is. Helaas ontbreekt het nog aan voldoende kennis en informatie om dit op korte termijn in te voeren.
De oorzaken en gevolgen van branden zullen de komende jaren beter moeten worden geregistreerd. Er moet een risicoberekening worden ontwikkeld, waarbij de nieuwe rekenregels voor veiligheid hierop kunnen worden afgestemd. Het is niet de bedoeling dat voor alle gebouwen in Nederland een risicoberekening wordt gemaakt. Standaard voorschriften blijven voor de meeste gebouwen gelden, waarbij wordt gekeken naar de risico’s bij die gebouwen. Bij meer complexe situaties kan met een risicobenadering wel maatwerk worden geleverd.