Nieuws

Doelstellingen en personeelsbeleid onvoldoende gekoppeld

Aan de koppeling tussen de doelstellingen van het bedrijf en het personeelsbeleid wordt onvoldoende aandacht besteed. Dat blijkt uit onderzoek van Randstad-dochter Yacht, die achthonderd contactpersonen online benaderde. Deze personen waren personeelsmanagers en -adviseurs bij klanten van Yacht. Uit de antwoorden bij dit onderzoek kon worden aangetoond dat de meeste bedrijven niet letten op de vergrijzing en daarnaast niet op de hogere eisen die aan werknemers worden gesteld. De directie is in vele gevallen de partij, die wijzigingen doorvoert in het personeelsbeleid en niet de afdeling human resources management (HRM). Het gaat dan vooral om kostenbesparende wijzigingen.
Het onderzoek gaf verder aan dat bedrijven wel inzien dat het kennis- en ervaringsniveau van hun werknemers in toenemende mate het toekomstig succes bepaalt, maar met die informatie verder weinig doen. Ook is er onvoldoende wetenschap van de kennis die een organisatie nodig zal hebben bij vergrijzing van het personeel. Zeker 50% van de organisaties is daarvan niet op de hoogte en weet niet hoe dit zou kunnen worden opgevangen.