Nieuws

Herinrichting ziekenhuiszorg een ‘must’

De NVZ vereniging van ziekenhuizen zal het initiatief nemen voor herinrichting van de ziekenhuiszorg. Dit is de reactie van de NVZ op de bezuinigingsvoorstellen van de werkgroep curatieve zorg (de werkgroep-Camps), die het kabinet onlangs geleden heeft gepubliceerd. Het initiatief van de NVZ moet leiden tot de formulering van criteria en sturingsmechanismen waarmee de ontwikkeling van de verdeling van ziekenhuisfuncties in Nederland objectief kan worden beoordeeld. Het gaat daarbij om de bereikbaarheid van zorg en de mogelijkheden voor kostenbesparing en kwaliteitsverbetering. Groter hoeft daarbij niet altijd beter te zijn dan klein.
NVZ-voorzitter Roelf de Boer: ‘De afgelopen jaren zijn er al veel initiatieven genomen op het gebied van functiespreiding en -concentratie en dat moet nu worden doorgezet. Ziekenhuizen zullen op lokaal en regionaal niveau streven naar verder doorgevoerde onderlinge samenwerking, alliantie- en netwerkvorming. Die ontwikkeling sluit aan bij het in 2005 ingevoerde systeem van concurrentie op prijs en kwaliteit, dat tot prima resultaten leidt. De prijsontwikkeling in ziekenhuizen is beperkt, de beschikbaarheid van zorg neemt toe en de kwaliteit gaat omhoog.’