Nieuws

KIA-coalitie presenteert actieplan

Bijna dertig organisaties uit de kenniswereld en het bedrijfsleven, waaronder VNO-NCW, de FNV en CNV, hebben een nieuwe Kennis en Innovatie Agenda gelanceerd. Deze zogeheten KIA-coalitie zet het werk voort van het onlangs opgeheven Innovatieplatform dat eerder de kennisinvesteringsagenda 2006-2016 uitgaf. Doel van de KIA-coalitie is om Nederland terug te brengen in de mondiale top 5 van hoogwaardige kennislanden. Gekozen is voor een nieuwe naam om uit te drukken dat er niet alleen investeringen nodig zijn maar ook acties genomen moeten worden en resultaten geboekt.
KIA-voorzitter Alexander Rinnooy Kan: ‘We delen met de politiek de ambitie om Nederland weer terug te brengen in de wereldtop van kennis en innovatielanden. Dat is absoluut noodzakelijk voor Nederland. In deze lastige financiële en economische situatie vraagt dat het uiterste van alle partijen: ondernemers, onderwijzers, onderzoekers, studenten, bestuurders in de kennissector en overheid. De KIA-coalitie verwoordt in deze agenda niet alleen haar ambitie voor 2020, maar benoemt ook concrete stappen voor de komende kabinetsperiode tot 2015, inclusief een uitgewerkte investeringsagenda. Een topprestatie is nu eenmaal niet mogelijk met een middelmatige inzet van middelen. De KIA-coalitie biedt deze Kennis en Innovatie Agenda aan zodat deze richting kan geven aan ons gezamenlijk handelen in de komende 10 jaar. Wij stellen voor te verkennen of een kennispact mogelijk is waardoor Nederland zijn plek als toonaangevend kennisland kan heroveren. Deze Kennis en Innovatie Agenda biedt hiervoor een goed startpunt.’