Nieuws

LNV besteedt 10 miljoen aan innovatie in biobased economy

Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verdeelt 10 miljoen euro over twaalf bedrijven die werk maken van biobased producten. Bijvoorbeeld de raffinage van gras in bouwstenen voor chemie en karton. Of het verwerken van reststromen uit de papierindustrie tot boterzuur dat in de chemie gebruikt kan worden. Het gaat om bedrijven die een stap gaan maken van laboratorium naar grootschalige productie en voor die ‘opschaling’ een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Er zijn al veel bedrijven bezig met het ontwikkelen van dit soort producten, maar nu grootschaliger willen gaan werken. Bedrijven konden zich bij Agentschap NL inschrijven voor een subsidie van het ministerie van LNV. Deze zogenaamde tender is met zo’n 30 miljoen euro overtekend. Uiteindelijk zijn er twaalf projecten gehonoreerd. Minister Verburg is trots op deze innovatieve bedrijven: ‘Ik heb hoge verwachtingen van deze bedrijven, want zij staan symbool voor de ondernemer waar we het de komende jaren van moeten hebben’.
Aardolie wordt schaars en dus duur. Ook met andere grondstoffen moeten we slim en zuinig omgaan. Daarom moeten we op zoek naar alternatieven. Die kunnen komen uit natuurlijke producten zoals planten en bomen. Door die op een slimme manier te ontleden, zijn er waardevolle bouwstenen voor bijvoorbeeld plastic, vezels, chemische stoffen en energie uit te halen. Het meest voordelig is om deze bouwstenen te halen uit reststromen uit bijvoorbeeld de papierindustrie of de voedselindustrie. Alles bij elkaar heet dit biobased economy, een economie die plantaardige producten gebruikt voor allerlei producten en energie.

Het programma Bioraffinage is onderdeel van de Innovatieagenda Energie. De Innovatieagenda Energie draagt bij aan het realiseren van de doelstellingen zoals vastgelegd in Schoon en Zuinig, het werkprogramma van het kabinet dat het gebruik van hernieuwbare energie stimuleert, energie-efficiency verbetert en de uitstoot van broeikasgassen vermindert.