Nieuws

Goot aantal arboregels gaat verdwijnen

Met ingang van 1 januari 2011 komen 76 van de 92 arbobeleidsregels te vervallen. Van 11 beleidsregels worden normen in de regelgeving opgenomen. De overige beleidsregels vervallen per 1 januari 2012. Dit deelde minister Donner mee aan de Tweede Kamer met betrekking tot de stand van zaken van de arbocatalogi en het vervallen van beleidsregels. In veel sectoren hebben werkgevers en werknemers de afgelopen jaren in arbocatalogi afspraken gemaakt op welke wijze aan de normen uit de Arbeidsomstandighedenwetgeving kan worden voldaan.
Bron: NEN