Nieuws

Bedrijfsleven blijft geven

Crisis of niet, driekwart van de Nederlands bedrijven geeft nog altijd op regelmatige basis aan goede doelen. Meestal in geld maar ook goederen of vrijwilligers worden ter beschikking gesteld. Vaak zijn lokale of nationale Goede Doelen Organisaties (GDO's) de vragers. Een beleid of strategie is meestal niet geformuleerd. Het is meer de persoonlijke voorkeur of band die een beslisbevoegde manager heeft met het gekozen doel. Keurmerken worden hierbij van minder belang geacht. Dit alles blijkt uit representatief onderzoek dat het 3M Fonds de afgelopen maanden heeft gedaan naar geefgedrag binnen ons bedrijfsleven.

Het onderzoek is gedaan op verzoek van en in samenwerking met een 15-tal goede doelen, die graag meer kennis willen vergaren over het geefgedrag van bedrijven. Het 54 pagina's tellende rapport, dat naast de uitkomsten ook conclusies en aanvullende achtergrondinformatie bevat, is aangeboden aan vertegenwoordigers van de GDO's. Naast paneldiscussies is het onderzoek door middel van een digitale enqu(ee)te gedaan, waarin vragen op verschillende deelgebieden aan een groep van circa 500 managers zijn voorgelegd.