Nieuws

Nieuwe website Duurzame Inzetbaarheid

Op www.duurzaaminjewerk.nl vindt u alle informatie over Duurzame Inzetbaarheid van medewerkers. Hier krijgt u ideeën, deelt u kennis en ervaringen en wisselt u best practices uit. De website is bedoeld om met uw hulp uit te groeien naar hét kennispunt in Nederland voor Duurzame Inzetbaarheid van medewerkers. Doe mee via Social Media (Twitter, LinkedIn etc.) en praat mee over de laatste nieuwe ontwikkelingen. Via www.duurzaaminjewerk.nl kunt u ook de nieuwe NEN-praktijkrichtlijn NPR 6070 gratis downloaden.

De website is gelanceerd tijdens het NEN-seminar Sturen op Duurzame Inzetbaarheid op 27 oktober. De ruim honderd deelnemers uit bedrijfsleven en overheid werden op deze dag door sprekers geïnformeerd over de winst van NPR 6070 voor het strategische beleid van organisaties. Deze richtlijn over sturen op duurzame inzetbaarheid van medewerkers biedt handvatten om samenhang aan te brengen in initiatieven op het terrein van vitaliteit, inzetbaarheid en werkvermogen. Duurzaam inzetbare medewerkers binnen de organisatie is het uiteindelijke doel: medewerkers die bijdragen aan de prestaties van de organisatie en daar zelf ook meerwaarde aan ontlenen.