Nieuws

‘En nu boter bij de vis!’

Chris Buijink, secretaris-generaal van het ministerie van EL&I, onderstreept in zijn nieuwjaarsartikel in ESB dat Europese samenwerking economische groei en bloei oplevert. Met de ontwikkeling van economische topgebieden wordt een stevig fundament gelegd. ‘Maar,’ zo benadrukt FME-voorzitter Jan Kamminga, ‘bij topgebiedenbeleid hoort ook een gevulde portemonnee. Zeker als we aansluiting willen houden bij Europese ambities. Kijk naar Duitsland dat, ondanks forse bezuinigingen, blijft investeren in innovatie. Er moet dus wel boter bij de vis!’

Kamminga: ‘Buijink benadrukt terecht de verdiensten van Europese eenwording en samenwerking. De Europese integratie heeft onze open Nederlandse economie geen windeieren gelegd. De voordelen daarvan zullen ook in de toekomst ruimschoots opwegen tegen de onvermijdelijke hobbels en dippen die dit proces met zich meebrengt. De extra baten van Nederland door ‘Europa’ lopen in de miljarden. Als je erover nadenkt, is dat een ongelooflijk succes! Dat succes kan nog groter worden als de interne markt vervolmaakt wordt. Ik sluit mij aan bij Buijink als hij zegt dat wij er nog niet zijn en dat er nog een slag te maken valt.’