Nieuws

Bekendheid met Het Nieuwe Werken sterk toegenomen

De bekendheid met Het Nieuwe Werken is ten tijde van de campagne ‘Het Nieuwe Werken doe je zelf’’ sterk toegenomen. Ongeveer 2,4 Miljoen werknemers weten nu wat Het Nieuwe Werken inhoudt. Dat waren er in september nog 930.000. Dit is een stijging van 13 naar 33% van de beroepsbevolking. Dit blijkt uit onderzoek van Blauw Research naar recente ontwikkelingen rond Het Nieuwe Werken.

‘Dit is een enorm belangrijke basis voor een snelle invoering van Het Nieuwe Werken bij bedrijven’, aldus Olof van der Gaag van Natuur en Milieu. ‘Dit momentum kunnen bedrijven prima aangrijpen om allerlei maatregelen te treffen, zoals betere voorzieningen voor teleconferencing, meer flexibiliteit in werktijden en meer mogelijkheden om thuis te werken.’
Uit dit representatieve onderzoek blijkt verder dat 1,05 miljoen werknemers bekend zijn met de campagne ‘Het Nieuwe Werken doe je zelf’ en de Week van Het Nieuwe Werken. Zo’n 380.000 mensen zijn door de campagne positiever gaan denken over Het Nieuwe Werken. Maar liefst 390.000 werknemers hebben in de Week van Het Nieuwe Werken van 8 tot 14 november iets met Het Nieuwe Werken gedaan. Het is duidelijk dat de campagne www.hetnieuwewerkendoejezelf.nl veel heeft losgemaakt.