Nieuws

Ziekenhuisproject Sneller Beter

Ziekenhuizen in Nederland zijn in 2005 efficiënter en veiliger gaan werken, aldus de eerste resultaten van het project Sneller Beter, een initiatief van minister Hoogervorst. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de patiënten minder lang hoeven te wachten, er zijn minder gevallen van doorligwonden en medicatiefouten en de patiënten liggen korter in het ziekenhuis. Daarnaast neemt het aantal infecties flink af. Een en ander is het gevolg van betere planning en het toepassen van nieuwe behandelmethoden. De verwachting van de minister is dat ziekenhuizen die niet deelnamen aan het project, de innovaties zullen overnemen, al was het maar uit concurrentie-overweging. Want omdat steeds meer patiënten zich verdiepen in de kwaliteit van ziekenhuizen, wordt de marktwerking steeds belangrijker. Wilt u meer weten over het project, ga dan naar www.snellerbeter.nl of www.ziekenhuizentransparant.nl.