Nieuws

Sectoren terug naar trendmatige groei

In 2011 laten de meeste sectoren de recessie definitief achter zich. Groothandel, industrie en transport slaan, na een flinke opleving in 2010, weer hun trendmatige groeipaden in. Na enkele jaren van krimp laten de detailhandel en de horeca de kassa ook weer vaker rinkelen. De laatcyclische bouw vertoont in 2011 nog krimp maar laat in 2012 ook een lichte groei zien. Dit constateert ING Economisch Bureau in het onlangs verschenen kwartaalbericht sectoren.

In 2010 steeg de industriële productie met ruim 6%: het hoogste groeicijfer sinds 2000. De groothandel, industrie en transportsector komen in 2011 duidelijk in rustiger vaarwater. Naar verwachting groeien zij dit jaar met respectievelijk 2,5%, 2,0% en 2,8%. Na de enorme krimp in 2009 en een flink herstel in 2010 zijn de turbulente tijden daarmee duidelijk voorbij. Deze sectoren groeien dit jaar nog wel bovengemiddeld doordat zij in belangrijke mate profiteren van de export die ook in 2011 harder groeit dan de binnenlandse vraag. De groei blijft echter wel gematigd waardoor deze sectoren pas in 2012 weer de volumeniveaus bereiken van voor de recessie. De transportsector krijgt weer wat meer financiële ruimte doordat het dieptepunt van de vrachtprijzen gepasseerd lijkt.

In 2011 is het ook de beurt aan de detailhandel en de horeca om de krimp eindelijk achter zich te laten. ING verwacht een beperkte volumegroei van 0,5% voor de horeca en 0,6% voor de detailhandel. Het herstel in de horeca is vooral afkomstig van een hogere bezettingsgraad in hotels door vooral meer buitenlandse reizigers. Supermarkten weten nog steeds groei te bewerkstelligen en ook in non-foodwinkels rinkelt de kassa weer vaker. Zo draaiden kledingwinkels in november 2010 bijna 8% meer omzet (j.o.j.). Oplopende voedselprijzen en een matige loonstijging kunnen wel roet in het eten gooien omdat dit de koopkracht beperkt.

De bouw is in 2011 nog de enige sector die krimpt (-/-1,0%). De hoge leegstand van kantoren en de nog relatief lage bezettingsgraad bij bedrijven nodigen nog niet uit tot investeringen in bedrijfsgebouwen. Daarnaast bezuinigen -vooral lagere- overheden op uitgaven op infrastructuur. Alleen de woningbouw stabiliseert in 2011. De zakelijke dienstverlening profiteert van de aantrekkende ICT investeringen en het stijgende ondernemersvertrouwen. Na twee jaar van krimp herstelt de zakelijke dienstverlening zich in 2011 met een beperkte volumegroei van 1,5%.

Door de extreme weersomstandigheden in 2010 vielen de oogsten in de agrarische sector tegen terwijl de vraag juist aantrok. Dit leidde tot grote prijsstijgingen. De aanhoudende vraag zorgt ook in 2011 en 2012 voor hogere productievolumes. Studentenaantallen in basis- en voorgezet onderwijs nemen af maar het aantal studenten in HBO en WO nemen juist toe waardoor het volume in het onderwijs per saldo licht blijft stijgen. Het anticyclische overheidsbeleid leidde ertoe dat de productie van de overheid in 2009, in vergelijking met andere sectoren, het hardst groeide (4,6 %). In 2012 laat de overheid daartegen juist als enige sector een nulgroei zien.