Nieuws

Boegbeelden topsectoren bekend

Het Kabinet gaat samen met ondernemers en onderzoekers negen cruciale sectoren van onze economie gericht versterken. Teams met daarin een boegbeeld uit de sector, een wetenschapper, een topambtenaar en een innovatieve MKB’er gaan daarbij samen aan de slag. Doel is zo snel mogelijk de knelpunten voor de groei van deze Topsectoren in kaart brengen evenals de benodigde acties.

Het nieuwe bedrijfslevenbeleid, waar de teams onderdeel van zijn, werd onlangs door Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) bekendgemaakt. Trekkers van de verschillende teams zijn:
1. Creatieve industrie: Victor van der Chijs
2. Logistiek: Leo van Wijk
3. Tuinbouw: Timo Huges
4. Agrofood sector: Cees 't Hart
5. Life sciences: Roel Fonville
6. Energie: Jeroen van der Veer
7. Water: Koos van Oord
8. Chemie: Rein Willems
9. High Tech sector: Amandus Lundqvist

Vanwege het belang van het aantrekken van meer nieuwe internationale hoofdkantoren (hoofdkantoren leiden vaak tot vervolginvesteringen in R&D of logistiek) voor de negen Topsectoren is Sjoerd van Keulen bereid gevonden om voor deze sector te kijken naar de benodigde acties op dat vlak.
‘Het gaat om mensen met een uitstekende staat van dienst en een breed netwerk in deze sectoren. Zij hebben samen met de MKB’ers en de wetenschappers de kracht en zwaarte om een concreet actieplan neer te leggen met de kansen en knelpunten per sector. Zo zorgen we ervoor dat die sectoren kunnen blijven uitblinken’, aldus Verhagen.